Tanja Rahm

Konsulent
LivaRehab Sydsjælland
Tanja er konsulent på projektet ”Bedre trivsel og forebyggelse af gråzoneprostitution blandt anbragte børn og unge” og står sammen med Anne Westphal for at udarbejde undervisningsmateriale og undervise på opholdssteder og døgninstitutioner på Sydsjælland. Tanja er blandt andet uddannet terapeut og har især beskæftiget sig med mennesker med senfølger af seksuelle overgreb. Derudover er Tanja stifter af Netværksgruppen for kvinder med erfaring med prostitution.